Inschrijven

Verloop van de inschrijving:

De inschrijving van uw dochter of zoon werd door de overheid strikt gereglementeerd. Toch trachten wij dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. De hier voorgestelde werkwijze maakt daar deel van uit.

De inschrijving verloopt in verschillende stappen:

Voorbereiding
(aanbevolen)

Inschrijving
(noodzakelijk)

Definitieve inschrijving
(einde schooljaar)