Definitieve inschrijving en het persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek evalueren we graag de behaalde studieresultaten van uw dochter/zoon in het licht van de gekozen studierichting/basisoptie voor volgend schooljaar. We bespreken graag de individuele talenten en capaciteiten in functie van de daarbij passende studierichting.

We achten dit persoonlijk contact erg belangrijk. Samen gaan we op zoek naar de beste studieloopbaan voor uw dochter of zoon.

Bij de inschrijving maken we samen een afspraak om dit gesprek te kunnen voeren kort na het einde van het schooljaar.