Intake gesprek

Wij maken met u ook een afspraak voor een intakegesprek eind juni, begin juli.
Niet alleen maken we graag persoonlijk kennis met u, u bezorgt ons op dat moment nog informatie voor onze schoolorganisatie en voor het leerlingenpasje van uw kind.

Wat neemt u mee naar dit intakegesprek?

  • Rapport
  • Getuigschrift
  • BASO-fiche
  • Eventueel info rond leerzorg

In dit persoonlijk gesprek evalueren we graag de behaalde studieresultaten van uw dochter/zoon in het licht van de gekozen studierichting/basisoptie voor volgend schooljaar. We bespreken graag de individuele talenten en capaciteiten in functie van de daarbij passende studierichting.

We achten dit persoonlijk contact erg belangrijk. Samen gaan we op zoek naar de beste studieloopbaan voor uw dochter of zoon.

Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt uw dochter/zoon nog een reeks noodzakelijke documenten mee ter ondertekening. Bij de evaluatie van het voorbije schooljaar zijn er soms nog kleine aanpassingen nodig aan het schoolreglement voor de goede werking het jaar daarop. De onderwijswetgeving is ook een levendige materie die zich aan onze maatschappij aanpast. Daarom zal U bij de start van het schooljaar een overzicht krijgen van de aanpassingen van ons schoolreglement t.o.v. het vorige schooljaar.