Inschrijving

Hebt u het ingevulde pdf-formulier afgedrukt? (dit formulier kan u hier terugvinden)

(Uiteraard bent u ook welkom zonder formulier, dan vullen we het document samen in.)

Kom dan op een inschrijfmoment dat u past langs de school. De wet verplicht ons om u op school een inschrijvingsnummer toe te kennen gekoppeld aan een uur en datum. Uiteraard wensen we ook graag persoonlijk met u kennis te maken.

Dit kan op volgende momenten vanaf begin maart:

  • onze informatieavond;
  • tijdens de schooluren;
  • op onze opendeurdag;
  • tijdens de inschrijvingsmomenten in de zomervakantie;
  • op afspraak.

De wetgever acht een inschrijving pas definitief nadat u als ouder zich akkoord verklaarde met het opvoedingsproject van de school en met het schoolreglement.
Ons opvoedingsproject en schoolreglement zijn op onze website raadpleegbaar.

U tekent voor akkoord bij de inschrijving op school.
Voor alle duidelijkheid melden wij u dat uw inschrijving pas het statuut van definitieve inschrijving krijgt op het ogenblik dat het attest of getuigschrift dat toegang verleent tot het ingeschreven leerjaar in ons bezit is. Het departement onderwijs te Brussel legt ons dit op.

Bij de start van het schooljaar krijgt uw dochter/zoon nog een reeks noodzakelijke documenten mee voor ondertekening. Bij de evaluatie van het voorbije schooljaar zijn er soms nog kleine aanpassingen nodig aan het schoolreglement voor de goede werking het jaar daarop. De onderwijswetgeving is ook een levendige materie die zich aan onze maatschappij aanpast. Daarom zal U bij de start van het schooljaar een overzicht krijgen van de aanpassingen van ons schoolreglement t.o.v. het vorige schooljaar.

Tegelijk bezorgt u ons nog wat informatie voor onze schoolorganisatie voor het leerlingenpasje van uw kind. Op het einde van dit schooljaar ontvangt uw dochter/zoon het rapport en voor leerlingen voor het eerste jaar mogelijk ook het getuigschrift basisonderwijs en een BASO-fiche. Kopieën hiervan moeten binnengebracht worden bij ons op school.