Veelgestelde vragen

Hier vindt u enkele antwoorden op veel voorkomende vragen. Uiteraard kan u met uw vragen ook steeds terecht in de school.

Waarom kan ik me niet volledig via uw website inschrijven?

Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst vinden we het persoonlijk contact enorm belangrijk. We vinden dat u en uw dochter/zoon de sfeer van onze school en leerkrachten best even komt opsnuiven. Elkaar beter leren kennen kan de verdere begeleiding enkel maar ten goede komen.
Bovendien is de inschrijvingsprocedure wettelijk geregeld en is uw bezoek aan de school verplicht.

Wat is een wachtlijst?

Wij voorzien 144 leerlingen in het eerste jaar. Wanneer al deze plaatsen ingenomen zijn door ingeschreven leerlingen zijn we theoretisch volzet. Dan starten we met een ‘wachtlijst’. In de praktijk blijkt echter dat er altijd nog plaatsen vrij komen en dit om velerlei redenen. Leerlingen zijn op meerdere scholen ingeschreven, omdat hun definitieve studiekeuze nog niet vast lag, of ze behaalden andere resultaten dan verwacht. We durven u echter geen beloftes maken zonder zekerheid, daarom worden we verplicht om te spreken van een ‘wachtlijst’. Het is immers achteraf veel aangenamer om iemand te kunnen melden dat er toch plaats is dan andersom.

Wat moet ik doen als ik op de wachtlijst sta?

Zoals hierboven reeds uitgelegd wil ‘op de wachtlijst staan’ niet zeggen dat er geen plaats zal zijn. In dit geval kunnen we begrip opbrengen voor het feit dat u uw kind uit voorzorg ook inschrijft in een andere school. Als wij merken dat er plaats vrij komt, nemen we onmiddellijk telefonisch contact met u op.

Ik heb me volledig bij u ingeschreven maar verkies toch elders naar school te gaan. Wat moet ik doen?

Een eenvoudig telefoontje en/of mailtje volstaat om u uit te schrijven. We stellen het altijd op prijs dat u ons onmiddellijk meldt dat u een andere keuze heeft gemaakt. Zo kunnen wij de vrijgekomen plaats toewijzen aan een kandidaat op de wachtlijst.

Wat is de bedoeling van het persoonlijk gesprek?

De leerkrachten van uw vorige school hebben u meestal goed leren kennen en trachten u te helpen bij de zoektocht van uw studieloopbaan. Wij willen luisteren naar hun advies dat in het rapport, op de baso-fiche of mondeling aan u werd meegedeeld. Samen bespreken we uw studieresultaten en toetsen af wat u verwacht van uw toekomstige studierichting. In een persoonlijk advies trachten we u vanuit onze ervaring op weg te helpen.

Kan ik kiezen bij welke titularis mijn dochter/zoon terechtkomt?

Wij staan uiteraard open voor uw suggesties. De organisatie van de school is echter erg complex. We moeten met zeer veel factoren rekening houden om evenwichtige klassamenstellingen te bekomen. We kunnen dus niets echt beloven, maar we trachten de optimale leersituatie te creëren.

Mag mijn dochter/zoon opgeven bij welke vriendjes zij/hij in de klas wil zitten?

Dat mag vrijblijvend. Het kan ons helpen om de klaspuzzels te leggen. Soms stoten we echter op tegengestelde wensen. Wij zoeken dan naar een oplossing met het oog op een goede studiesfeer.

Hoe bekom ik de schoolboeken?

We werken in de eerste graad met werkboeken waarin geschreven wordt. Deze moeten uiteraard aangekocht worden. Alle informatie hierover vindt u op het einde van het schooljaar bij de boekenlijsten op onze website. De boeken kunnen besteld worden via De Standaard boekhandel.

U ontvangt hierover informatie via mail.