Contactblad

Sinds het schooljaar 1964-1965 tracht het Contactblad een zo goed mogelijk beeld te geven van het brede schoolleven op onze school. Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij Mater betrokken is, kan er zijn gading in vinden.

De redactie bestaat momenteel uit leerlingen van het vijfde en zesde jaar die het Seminarie ‘Public Relations’ volgen. Onder leiding van hoofdredacteur Philippe Vandeputte publiceren zij twee keer per jaar een schoolmagazine vol leuke weetjes en sprekende foto’s voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Wenst u als oud-leerling, oud-leerkracht of sympathisant op de hoogte blijven van het laatste Maternieuws, abonneer u dan snel!

Abonnement

€ 8,00 (gewoon lid)

€ 16,00 (gewoon lid met thuisbezorging) = € 8,00 + € 8,00 verzendingskosten

€ 20,00 (steunend lid)

U kan uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer IBAN BE72 2200 3312 3516 BICC van het Mater Salvatorisinstituut – Dorpsstraat 40 – 2950 Kapellen met als mededeling: ‘naam en voornaam – abonnement Contactblad 2019-2020’.

De redactie