Derde graad: doorstroomfinaliteit

Binnen de doorstroomfinaliteit bieden wij vijf studierichtingen aan in de derde graad.
Vier van onze richtingen behoren tot de domeinoverschrijdende doorstroom. Zij leveren een grondige voorbereiding op een diverse waaier aan hogere studies na het secundair onderwijs.
Eén richting, nl Biotechnologische en chemische STEM wetenschappen, behoort tot de domeingebonden doorstroom. Zij bereidt je voor op verdere studies in het hoger onderwijs in de studiegebieden wetenschappen en/of technologie.

 Economie
Moderne talen
Economie
Wiskunde
Moderne TalenWetenschappen
Wiskunde
5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar5de jaar6de jaar
Godsdienst22222222
Lichamelijke opvoeding/sport22222222
Nederlands44444444
Engels33324432
Frans44335433
Duits22--32--
Wiskunde44662366
Aardrijkskunde11111121
Geschiedenis22222222
MEAV*1-1-1-1-
Seminarie -2-2-2-2
Economie4444----
Natuurwetenschappen223222--
Biologie------22
Chemie------22
Fysica------32
Spaans----22--
Taaltechnologie - taalredactie----11--
Statistiek----11--
Informatica
wetenschappen
---1---1
ICT1-1-----
LAB Wiskunde---1---1
TOTAAL3232323232323232
 Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding/sport22
Nederlands33
Engels22
Frans22
Informatica
wetenschappen
1-
Wiskunde55
Biologie33
Chemie33
Fysica33
STEM33
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
MEAV*1-
Seminarie -2
TOTAAL3232

De lessentabel van elke studierichting bestaat uit een pakket basisvorming, een specifiek gedeelte (= de specifieke vakken eigen aan de richting) en een complementair gedeelte. De basisvorming en het specifiek gedeelte werden vastgelegd, de invulling van het complementair gedeelte bepaalt de school zelf.