Derde graad: Ondernemen en IT

De derde graad Ondernemen en IT is een bedrijfseconomische, informaticagerichte studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een professionele bachelor aan te vatten.
Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming met vier componenten.