Derde graad: Techniek Wetenschappen

De derde graad Techniek-Wetenschappen is een studierichting die de leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een professionele (eventueel academische) bachelor aan te vatten. De nadruk ligt op de studie van de natuurwetenschappen en op het praktisch onderzoeken ervan.

Ook wiskunde is een erg belangrijke component. De tweede graad Techniek-Wetenschappen TSO en Wetenschappen ASO bieden de beste voorbereiding om in te stappen in deze richting.