Eerste gemeenschappelijk leerjaar A

Wie inschrijft voor het eerste gemeenschappelijk leerjaar A heeft de keuze tussen:

  • LATIJN met een extra lesuur voor Frans in functie van differentiatie en remediëring.
  • MODERNE WETENSCHAPPEN met een extra lesuur voor Nederlands, Frans en wiskunde om te kunnen remediëren en differentiëren en 2u TALENTZOEKER! met daarin vooral doe-activiteiten op 5 gebieden: STEM, ICT, expressie, art en sport.

Al deze afdelingen hebben een gemeenschappelijk lessenpakket van 27 lesuren basisvorming. Naargelang de afdeling worden de overige 5 lesuren anders ingevuld in een keuzegedeelte.

Basisvorming
Godsdienst2
Nederlands4
Frans3
Engels1
Wiskunde4
Aardrijkskunde2
Natuurwetenschappen2
Geschiedenis1
Lichamelijke Opvoeding / Sport2
Muziek1
Beeld1
Techniek2
Mens en Samenleving2
KeuzegedeelteLatijnModerne
Klassieke Talen4-
Nederlands-+1
Frans+1+1
Wiskunde-+1
Talentzoeker!-2
TOTAAL3232