TWEEDE GEMEENSCHAPPELIJK LEERJAAR

In het tweede leerjaar bieden we de leerlingen een algemene vorming van 25 lesuren aan. Daarnaast kiezen ze 1 van de 5 basisopties waarbij elke optie 5 lesuren telt. De overige 2 lesuren zijn differentiatie-uren voor wiskunde, Frans en Nederlands. Dit kan gaan om verdieping en/of remediëring van de leerstof.

 Algemene vorming
Nederlands4
Frans3
Engels2
Wiskunde4
Godsdienst2
Geschiedenis2
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
Lichamelijke Opvoeding2
Muzikale Opvoeding1
Plastische Opvoeding1
Basisoptie5
Differentiatie2
TOTAAL32
BASISOPTIES
Klassieke talen
Moderne talen (3u) & Wetenschappen (2u)
STEM-wetenschappen
Economie & Organisatie
Ondernemen