Derde graad: Wetenschappen-Wiskunde

De derde graad Wetenschappen-Wiskunde is een breed algemeen vormende studierichting die leerlingen voorbereidt op studies in het hoger onderwijs. Het is m.a.w. een doorstroomrichting die hen moet toelaten om een academische of professionele bachelor aan te vatten. Deze studierichting beoogt een algemene wetenschappelijke vorming met de volgende componenten.