Bereikbaarheid

Onze school ligt vlak in het centrum van Kapellen en is daarom zeer goed bereikbaar. Heel wat leerlingen komen te voet of met de fiets, maar er zijn ook bus- en treinverbindingen vanuit…

Antwerpen-Luchtbal/Noorderdokken
Berendrecht-Zandvliet
(+ overstap in Hoevenen)
Brasschaat
Ekeren
Essen
Heide
Hoevenen (Markt)
Kalmthout
Kapellenbos
Mariaburg
Merksem
Putte (Moretuslei)
Stabroek
Stabroek (overstap in Hoevenen)
Wildert

IC-trein – S32-trein – bus 650
bus 780 – bus 770
+ bus 720
bus 650 – bus 780
IC-trein – S32-trein – bus 720
IC-trein – S32-trein – bus 670
IC-trein – S32-trein – bus 670
bus 720
IC-trein – S32-trein – bus 670
bus 720 – trein (Kijkuit)
S32-trein – bus 650 – bus 720
bus 650
bus 650 – bus 720
bus 780 – bus 770
bus 781 + bus 720
S32-trein