Digitaal onderwijs

Het digitale tijdperk zit in een nooit geziene stroomversnelling. Kinderen worden geboren als ‘digital natives’, en leren vrijwel natuurlijk omgaan met computers, laptops, tablets, smartphones en apps. Als gevolg daarvan ontstaat ook de behoefte aan een onderwijs waarin digitale leermiddelen en content een belangrijke plaats innemen.

Apple Classroom, ipads en laptops

Onze school staat sterk op het vlak van digitalisering. Zo hebben we naast vijf moderne en goed uitgeruste computerlokalen ook een Apple Classroom en kunnen 80 iPads en 75 laptops flexibel ingezet worden in de klaspraktijk. Zo hebben alle leerkrachten van het eerste jaar steeds 5 iPads ter beschikking om interactief te kunnen werken en te differentiëren . We streven immers naar een interactieve didactiek met veel kansen voor actuele leerinhouden waarbij we elke leerling op zijn of haar niveau en tempo uitdagen. Bovendien verwerven ze de nodige vaardigheden die hen voorbereiden op het leven in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij.

Smartschool

Smartschool is een online leerplatform waarmee leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar kunnen communiceren en gegevens uitwisselen.

Het platform is bereikbaar via het webadres https://matersalvatoris.smartschool.be. Je kan ook klikken op het icoontje bovenaan de webpagina.

Alle leerlingen krijgen een persoonlijk account voor dit platform. Ouders kunnen via een co-account het schoolleven en de resultaten van hun kind goed mee opvolgen.

Office 365

Office 365 is een abonnementservice met de meest recente versie van Office. Je kan als leerling een gratis account aanvragen via info@matersalvatoris.be. Met deze account kan je gebruik maken van toepassingen zoals Word, PowerPoint, Excel, extra onlineopslag (OneDrive)… zowel lokaal als online.

Office 365 laat je toe het meest recente Office-pakket op 5 verschillende toestellen te installeren: op je laptop, je tablet, je PC, je smartphone …

Op school wordt Office 365 in bepaalde lessen gebruikt als ondersteuning, om documenten te delen, taken in te dienen…