Ondernemend

Ondernemerschap staat al vele jaren hoog in ons vaandel en we zijn ervan overtuigd dat de vaardigheden die leerlingen ontwikkelen in het kader van ondernemen hen later heel goed van pas gaan komen. Daar gaat het in onderwijs uiteindelijk toch om: leerlingen wapenen voor de toekomst, inzetten op hun talenten, maximale ontwikkeling nastreven.

LONK

LONK staat voor Leren ONdernemen in Kapellen. In dit project bezoeken de leerlingen van de tweede graad enkele bedrijven uit Kapellen en bekijken hoe zij zaken aanpakken. Vervolgens vergaren de leerlingen zelfstandig informatie over het bedrijf van hun keuze en presenteren die voor ouders en andere ondernemers. Ze focussen hierbij op de tewerkstelling, de marketing en boekhouding van de onderneming. Zo toetsen ze hun theoretische kennis uit de klas aan de praktijk.

Miniondernemingen

De minionderneming wordt jaarlijks opgericht in het kader van de geïntegreerde proef in de derde graad van de richtingen Ondernemen en IT, en Ondernemen en Marketing. Het doel is leerlingen te laten proeven van alle aspecten van het ondernemingsleven. “Learning by doing” is het motto! Anders dan bij LONK in de tweede graad, werken de leerlingen nu alles zelf uit van a tot z: product of dienst, marketingplan, financieel plan, communicatie met klanten en aandeelhouders, boekhouding enz. Dat maakt het project zo leerrijk. De leerkracht is de coach die zijn ploeg stuurt, waarschuwt voor valkuilen, ondersteunt en motiveert doorheen het ganse proces.

De lat ligt hoog wat betreft creativiteit en commerciële mogelijkheden. We gaan steeds voor innovatie en originaliteit. Alleen kwalitatieve mini’s kunnen commercieel succes nastreven. Dat loont, want succesbeleving zorgt voor een grotere motivatie waardoor de mogelijkheden om binnen het project te leren alleen maar groeien. Binnen de onderneming kunnen leerlingen zich ten volle uitleven en hun talenten verder ontwikkelen, maar anderzijds duwen we ze doorheen het jaar ook uit hun “comfortzone” om hen sterker en beter te maken in onderdelen die ze van nature minder beheersen.

De feedback van de leerlingen liegt er niet om. Met een grote tevredenheid blikken ze zelfs jaren later terug op het project minionderneming en geregeld zet het leerlingen aan om een eigen zaak op te starten. Oud-leerlingen worden ook vaak ingeschakeld als “droomcoach” binnen het project.

Minionderneming Storyline behaalt brons op Europese finale in Stockholm (2008)
Vlajo ambassadeurschool

Onze school is sinds enkele jaren Vlajo ambassadeurschool. “Ambassadeurscholen nemen ondernemerschapsonderwijs mee op in het hele schoolbeleid, over alle studierichtingen en onderwijsniveaus heen. Ze hanteren een vakoverschrijdende benadering, investeren in ondernemende leerkrachten en bouwen structurele bruggen met het lokale bedrijfsleven via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas en andere initiatieven. Deze scholen hebben de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en zijn graag bereid om hun ‘best practice’ te delen met andere onderwijsactoren.” (www.vlajo.org)

The Entrepreneurial School Award (TES)

Op 22 september 2016 won onze school The Entrepreneurial School Award (TES). Deze Europese prijs wordt toegekend aan scholen die op een bijzondere manier ondernemerschap in hun onderwijs promoten en implementeren. Mater is de eerste Vlaamse school die deze award kreeg en daar zijn we best wel fier op.