Sociaal

Race van de Gouden Roepie

De jaarlijkse hoogmis van de solidariteit is de ‘Race van de Gouden Roepie’. Die dag nemen kleurrijk uitgedoste leerlingen en leerkrachten deel aan een gesponsorde estafetteloop in het park van Kapellen ten voordele van een aantal derde- en vierdewereldprojecten. Naast de estafetteloop zijn er ook heel wat randactiviteiten zoals mollen- en geitenvoetbal, stoelenstrijd, paard en ruiter, titanengevecht en vijfbal. De apotheose van de dag is de jaarlijkse touwtrekwedstrijd tussen leerkrachten en leerlingen.

Peter- en meterschap

De leerlingen van het zesde jaar worden uitgenodigd peter of meter te zijn van een nieuwe leerling. Zij helpen, zeker tijdens de eerste schooldagen, hun petekind en maken het een beetje wegwijs in de doolhof van gebouwen. Heel dikwijls blijven de contacten niet beperkt tot zakelijke hulp, maar groeit tussen de leerlingen ook een mooie en blijvende vriendschap.

Weerbaarheidstraining

In de eerste graad oefenen de leerlingen sociale vaardigheden aan de hand van de cursus ‘Mens en samenleving’.
In het vijfde leerjaar gaan onze leerlingen op driedaagse naar de Ardennen. Zij werken samen een programma uit waarbij ze enigszins een fysieke inspanning moeten leveren, maar door allerlei groepsactiviteiten vooral een training krijgen in sociale vaardigheden en weerbaarheid tegen mogelijk negatieve groepsdruk.

Mundiale vorming

Bij verschillende acties, zoals de adventswerking en de jaarlijkse solidariteitsactie in de vastenperiode, worden de leerlingen geïnformeerd over de problematiek in de derde en vierde wereld. Zo krijgen ze ook de kans om via deze acties hulp te bieden aan medemensen die hun beste krachten inzetten voor het welzijn van veel hulpbehoevenden.

De pastorale raad is de drijvende kracht achter de mondiale vorming op onze school. Jonge mensen een ruimere visie op de wereld meegeven, hen even verder doen kijken dan de eigen vertrouwde omgeving, is in onze samenleving zeker geen overbodige luxe.

Voor de leerlingen van het eerste jaar staat afwisselend een land uit Zuid-Amerika, Afrika of Azië centraal, bijvoorbeeld Brazilië, Zambia of India. In de voormiddag maken de leerlingen kennis met een bepaald project, in de namiddag zijn er workshops, bijvoorbeeld oosterse dansen, yoga, medhi schilderen, ….

Ook voor de andere jaren wordt er buiten de eigen leefwereld gekleurd. Zo is er de ‘Wereldwinkel op school’ voor het tweede jaar Ondernemen. Onze leerlingen verkopen eenmaal per maand producten uit de Wereldwinkel en vragen zo aandacht voor ‘eerlijke handel’. Voor de leerlingen van het tweede en derde jaar is er tweejaarlijks de Wereldmeerdaagse’ in Brasschaat.

Een laatste initiatief is de Schrijf-ze-Vrij-dag van Amnesty International, die jaarlijks op de derde vrijdag van oktober wordt georganiseerd. Tijdens deze dag schrijven onze leerlingen brieven tegen mensenrechtenschendingen, zoals gedwongen kindhuwelijken, de uitbuiting van straatkinderen in Afrika, het onterecht opsluiten van dissidenten en voor het recht op vrijheid van meningsuiting.

Dikketruiendag

In de maand februari roept onze school alle leerlingen én leerkrachten op om deel te nemen aan de Dikketruiendag! Die dag kijken we hoe we de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot de klimaatverandering, kunnen verminderen.

De verwarming een paar graden lager

Allereerst verlagen we de temperatuur in de klaslokalen en burelen. Dit betekent een gevoelige verlaging van de CO2-uitstoot door onze school. Per graad lager besparen we zo’n 224g per leerling of leerkracht. Comfortverlies? Niet als we warm gekleed naar school komen: een dikke trui, een sjaal, oorverwarmers, mutsen, wintersokken, waarom geen ‘flanelletje’… .

Flandriens op de fiets

Veel leerlingen en leerkrachten komen reeds dagelijks met de fiets of het openbaar vervoer naar school. Toch sporen we ook de anderen aan om een extra inspanning te doen om de auto die dag thuis te laten staan.

Ludieke, educatieve en informatieve acties

Tijdens de middagspeeltijd worden warme pannenkoeken te koop aangeboden en daarnaast worden er tal van activiteiten voor de leerlingen georganiseerd.

De eerstejaarsleerlingen nemen deel aan de spetterende verkiezing van ‘Miss en Mister Michelin’!

De leerlingen van het tweede en derde jaar wonen een show van goochelaar Guinelli bij die hen informeert over de mogelijkheden en voordelen van afvalpreventie en energiebezuiniging.

De vierdejaarsleerlingen worden via een rollenspel geconfronteerd met verschillende aspecten van afvalproblematiek, terwijl de vijfdejaars debatteren rond de milieuproblematiek. De leerlingen van het zesde jaar ten slotte wonen een lezing van de (onderwater)fotograaf Dos Winkel bij. Hij beschrijft enerzijds de schoonheid van de onderwaterwereld, maar bespreekt anderzijds de bedreigingen van de oceaan en ook de oplossingen hiervoor.