Wie is wie

We stellen onze medewerkers graag even voor:

Directieteam

dhr. Peter De Roeck
directeur 1ste graad

dhr. Geert Smets
directeur 2de en 3de graad

Leerkrachtenteam
lkn
Coördinatieteam

mevr. E. Willems
1ste graad

mevr. V. Verduyn
2de graad

dhr. J. de Jong
3de graad

Leerlingenbegeleiding
Zorg en socio-emotionele begeleiding
Coördinatie door mevr. I. Vits

mevr. E. Willems
mevr. L. Palinckx
1ste graad

mevr. I. Vits
mevr. C. Van Agtmael
2de graad

mevr. M. Peys
3de graad

Leren leren

mevr. E. Willems
mevr. L. Palinckx
1ste graad

mevr. S. Verhoeven
mevr. E. Van De Wiel
2de en 3de graad

Onthaal

mevr. M. Barroo
mevr. D. Janssens
mevr. D. Vermeulen
mevr. S. De Haes

Preventieadviseur

dhr. P. Swinnen

Schoolbestuur

dhr. S. Adriaenssens
voorzitter

dhr. J. Van Deuren
afgevaardigd bestuurder