Wie is wie

We stellen onze medewerkers graag even voor:

Directieteam

dhr. Walter De Raedt
Logistiek en financieel directeur

dhr. Paul Swinnen
ad interim pedagogisch directeur 2de en 3de graad

Vanaf 1 februari 2021
dhr. Geert Smets

dhr. Peter De Roeck
pedagogisch directeur 1ste graad

Leerkrachtenteam
lkn
Coördinatieteam

mevr. E. Willems
1ste graad

dhr. P. Vandeputte
3de graad

mevr. V. Verduyn
2de graad

Leerlingenbegeleiding
Zorg en socio-emotionele begeleiding
Coördinatie door mevr. I. Vits

mevr. E. Willems
mevr. L. Peeters
1ste graad

mevr. I. Vits
2de graad

mevr. S. Faes
3de graad

Leren leren

mevr. E. Willems
mevr. E. Van De Wiel
onderbouw

mevr. S. Verhoeven
mevr. K. Van den Berghe
bovenbouw

Onthaal

mevr. M. Barroo
mevr. D. Janssens
mevr. D. Vermeulen

Preventieadviseur

dhr. P. Swinnen

Schoolbestuur

dhr. S. Adriaenssens
voorzitter

dhr. J. Van Deuren
afgevaardigd bestuurder